OKSFORDAS PERSONĪBAS TESTS

Laiks testa aizpildīšanai nav ierobežots, taču tests ir jāaizpilda vienā reizē. Tad rezultāti maksimāli precīzi atspoguļos reālo ainu.