GRUPU DARBS

slider-1

  • Kā panākt, lai bērns paklausa, tai pat laikā nezaudē savu patstāvību un individualitāti?
  • Cik svarīga loma ir tam, ka bērns palīdz?
  • Kāds ir galvenais princips, kas ļaus vecākiem iegūt un saglabāt bērna uzticību?
  • Kā audzināt bērnu tā, lai viņš būtu patstāvīgs, laimīgs un spētu dzīvē pieņemt pareizos lēmumus?
  • Kādēļ vecāki mani nesaprot? Vai vaina ir manī, vai viņos?

 

vospitanie

Ciklā ir 5 nodarbības, kuru laikā apgūsiet tādas metodes, kuras ļaus jums ievērojami labāk izprast savu bērnu un uzlabot ar viņu attiecības. Nodarbības notiek nelielās, 6­-8 cilvēku, grupās.
Semināros tiek izmantoti L.Rona Habarda darbi.

SAZINIETIES AR MUMS